poniedziałek, 24 maja 2010

Buddha Stretch Street Styles DVD... is coming

Krótka historia w obrazkach, czyli jak to wiedza w zakresie Street Dance i Funk Styles powoli dociera do mnie z za oceanu:D


A poniżej recenzja tego filmu napisana przez szefa portalu CypherStyles.com (w oryginale oraz w moim tłumaczeniu).

Buddha Stretch's Street Styles 
There's alot of street dance moves I've picked up along the way that I do, but I never learned the names for. In his DVD Stretch displays tons and tons of both rare and common locking, popping, hip hop and house moves and teaches the correct terminology for them. it was really helpful getting the correct names and tighening up my movement vocabulary. I always really respect people that can effortlessly transition between tons of different styles and Stretch is dope at house, hip hop, popping, and locking. The DVD was very well edited and fast paced and included a huge amount of moves, sick solo performances, interviews with dance pioneers and quality history and information. Some of the footage was a little grainy, but that's what you get if you want to see old school dance footage vhs transfers from the 80's and 90's documenting how street dance styles were evolving. If you want to learn more about the birth and evolution of street dance styles and street dance movement terminology or if you just want to see sick dancing from Buddha Stretch the NY Legend, this is a great DVD to get. I feel like I will learn something new from this video every time I watch it.
Barry / BBoy GRIZ, President, CypherStyles.com, Inc.

Buddha Stretch's Street Styles 
Jest bardzo wiele ruchów street dance, których nauczyłem się z biegiem lat, jednak nigdy nie znałem ich prawidłowych nazw. W tym DVD Stretch przedstawia tony najróżniejszych rzadkich jak i tych popularnych ruchów z rodziny locking, popping, hiphop, house i naucza właściwej terminologii ruchów. Poznanie właściwych nazw i tym samym wzbogacenie mojego słownika ruchów okazało się na prawdę bardzo przydatne. Mam ogromny szacunek dla ludzi, którzy potrafią bez większego wysiłku płynnie przechodzić między różnymi stylami, a Stretch doskonale miesza techniki house, hiphop, popping i locking. DVD jest bardzo dobrze zmontowane, utrzymuje odpowiednie tempo i zawiera ogromną liczbę ruchów, solówek, wywiadów z pionierami tańca hiphop i wysokiej jakości kompilację historii i wiedzy teoretycznej. Niektóre ujęcia były dość niezgrabne, ale taki efekt uzyskuje się jeśli chce się przenieść nagrania VHS z lat 80tych i 90tych dokumentujących ewolucję tańca street dance. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat narodzin i rozwoju stylów tańca street dance oraz terminologii street dance, lub jeśli chcesz jedynie poznać chore umiejętności taneczne Buddha Stretch'a – legendy NY to DVD jest dla Ciebie. Czuję, że uczę się czegoś nowego za każdym razem jak włączam ten film.
Barry / BBoy GRIZ, President, CypherStyles.com, Inc.


Cóż, większej zachęty mi nie potrzeba. Panie listonoszu, jedź pan szybciej z tą przesyłką, proszę!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Newer Posts Older Posts